เชิญเข้าร่วม นมัสการ

8.30น. - 9.00น.
อธิษฐานเตรียมใจ
9.00น. - 9.55น.
เรียนพระคัมภีร์ (ศูนย์อบรม เอลีชา)
- ชีวิตสาวก (ออฟฟิศชั้นล่าง)
- วิชา "คริสเตียนกับศาสนพิธี" (ห้องชั้นลอย)
- วิชา "คริสเตียนกับการเผชิญปัญหา" (ห้องนมัสการ)
10.00น. - 12.00น.
นมัสการ
- พิธีมหาสนิท (ทุกต้นเดือน)
- เทศนา
12.00น. - 13.00น.
ร่วมรับประทานอาหาร
13.00น. - 14.30น.
เข้าร่วมตามกลุ่ม